Uudised Raamatud DigLib Tutvustus Koostöö Pildid Ikoonivaba

In English Auf Deutsch По русски

A-raamatukogu on Tartus Anna Haava 7a hõivatud majas paiknev alternatiivne sõltumatu raamatukogu-infokeskus-kooskäimiskoht, mille eesmärkideks ja tööks on:


A-raamatukogu ei sea endale väga rangeid maailmavaatelisi piiranguid, samas võib öelda, et raamatukoguga seotud inimesi iseloomustab huvi antiautoritaarsete liikumiste, alternatiivkultuuride, keskkonnasäästlikkuse ja loomasõbralikkuse vastutu.

Iseäranis pakuvad meile huvi järgmised teemad (ning see kajastub ka raamatukogu-infokeskuse kirjandusevalikus ning pakutavate ürituste ja muude tegemiste programmis): alternatiivkultuurid, antikapitalism, anarhism, libertaarsotsialism, radikaalne demokraatia, loomaõiguslus, taimetoitlus, veganism, antirassism, antiautoritaarne vasakpoolsus, feminism, tänavakunst, radikaalne sotsiaalse sõnumiga kunst, keskkonnakaitse, sotsiaalökoloogia, taaskasutus, DIY, squattimine, autonoomsed pinnad, kultuuritõkestus, inimõigused, seksuaalvähemuste õigused, GMO skeptilisus, vaba ja avatud koodiga tarkvara, informatsiooni vaba liikumine, copyleft...

A-raamatukogu ehitamise, käigushoidmise ja korraldusliku poolega on lähemalt seotud umbes kümneliikmeline noorteselskond. Meil puudub kindel juriidiline vorm ja bürokraatlik struktuur.

Ametlikel asjatoimetustel (üürilepingu sõlmimine, projektide kirjutamine, raamatupidamine) on abiks tulnud Independent Active MTÜ, samas peame oluliseks mainida, et Independent Active MTÜ näol ei ole tegemist A-raamatukogu „omanikuga“. A-raamatukogu näo ja tegevuse üle otsustatavad (rohujuure tasandil ja otsedemokraatlikult) ennekõike just need inimesed, kes selle töös aktiivselt kaasa löövad – ka sina võid olla üks nende seast!

A-raamatukogu tegemistega saad ennast lähemalt kursis hoida registreerides ennast meie meililisti liikmeks. Seda saab teha, saates elektronkirja sisuga "subscribe" aadressile: list-request@araamat.org


* Kuna tegemist on alternatiivse sõltumatu projektiga, millel puudub kindel rahaline vms toetus mõnelt suuremalt organisatsioonilt, fondilt või institutsioonilt, on meie eelarve üsna väike. Rendiraha ja muude kulutuste katmiseks vajalikud summad oleme siiani saanud üksikisikutelt kogutud annetustest, kogu A-raamatukogu käimalükkamiseks tehtud töö on olnud vabatahtlik ning ei ole kuulunud hüvitamisele või tasustamisele.

Raamatukogu-infokeskuse töös hoidmine nõuab aga paraku rahalisi ressursse, oleme äärmiselt tänulikud, kui võtate vaevaks A-raamatukogu ka omapoolse panusega abistada. Annetusi saate teha MTÜ ARMAS kontole:

MTÜ ARMAS
Konto number: 10220203707226
SEB pank
Selgitus: "Annetus A-raamatukogule"

Kogu annetatud raha läheb täies ulatuses A-raamatukogu käsutusse, kõik IA MTÜ kontole laekuvad summad jooksevad läbi raamatupidamisest ja rahade sihtotstarbeline kasutus on tagantjärele kontrollitav.

Lisaks rahalistele vahenditele on annetuste näol äärmiselt oodatud ka näiteks teemakohased raamatud, brožüürid, DVD-d, CD plaadid, plakatid jms.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A-raamatukogu - Lille Maja - Lille 9 - Tartu 51010 - Estonia - info[kapsas]araamat.org